Præstens side

"Carsten Hoffmann"

Rygterne om Folkekirkens død er stærkt overdrevne.

 

"Rygterne om min død er stærkt overdrevne." Sådan telegraferede Mark Twain, da han læste sin egen nekrolog. Jeg kommer til at tænkte på det kendte citat, når man igen og igen i nogle medier hører, at kirkerne står tomme, og at der ofte er flere lønnede medarbejdere til stede ved en gudstjeneste, end der er kirkegængere. I den offentlige bevidsthed kan der derfor let brede sig en fornemmelse af, at Folkekirkens virksomhed er præget af ressourcespild og overforbrug. Dertil kommer, at det jævnligt diskuteres, om det er rimeligt, at man stædigt vedligeholder Folkekirkens gamle kirker, som alligevel bruges af så få. På denne måde bliver Folkekirken ofte i medierne portrætteret som en samfundsinstitution, der har mistet forbindelsen til den brede befolkning.

I Viborg stift har man besluttet at prøve at undersøge, hvor mange der egentlig kommer til de gudstjenester og arrangementer, som foregår i stiftets sogne og kirker. Fra 1. april 2013 er det blevet obligatorisk at det tælles, hvor mange kirkegængere, der har været til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, sogneaftener osv. Ikke fordi alting nødvendigvis skal gøres op i tal, men fordi det er afgørende, at kirken i det offentlige rum kan gøre rede for brugen af kirkerne, så man ikke bare er henvist til mediernes myter og fornemmelser. Desuden er kirketællingerne også et brugbart redskab for de enkelte sognes menighedsråd og præster til at få klarhed over, hvilke kirkelige tilbud, der er søgning til, og hvilke der måske trænger til justering.

Når man her et år efter analyserer tallene, så er konklusionen, at det mange steder i Viborgs stift står rigtig godt til med kirkegangen og søgningen til de kirkelige arrangementer. Selvfølgelig er der steder i stiftet, hvor kirken er trængt, men det generelle billede er faktisk meget opmuntrende.

Her i Struer provsti har der i det forløbne år været 61.470 til gudstjeneste. Det betyder, at hver gang en af provstiets kirker har åbnet døren til en gudstjeneste eller kirkelig handling, så har der i gennemsnit været 56,2 deltagere. Det er da egentlig ret opmuntrende.

Tal kan tolkes på mange måder, men helt overordnet synes jeg, at der er grundlag for at glæde sig over den generelt tætte forbundethed mellem folk og kirke, som man møder her i provstiet, hvor hele 87,5% er medlemmer af Folkekirken. Når det er sagt, så er det også klart, at kirken stadig har rigtig mange udfordringer og ømme punkter. Vi kan blive meget bedre til at møde indbyggerne i vores sogne på nye måder. Enhver idé eller konstruktiv kritik er meget kærkommen. Gid vi også fremover må være gode til at inspirere hinanden, så også de næste generationer må opleve at kirken kan være relevant i deres dagligdag.

 

Provst Carsten Hoffmann