Vielse

Ønsker man at blive viet i Ølby, Asp eller Fousing kirke, kontakter man sognepræsten og aftaler dato for vielsen og dato for en samtale. Det er normalt en betingelse for at blive viet i én af de tre kirker, at man er bosiddende i ét af sognene eller på anden måde har en særlig tilknytning til kirken.


Uanset om man ønsker at blive gift i kirke eller på et rådhus, skal man have udfærdiget en såkaldt prøvelsesattest fra den kommunale myndighed. Man skal henvende sig til kommunekontoret i den kommune, hvor den ene af parterne bor. Her bliver der udleveret en ægteskabserklæring, som skal udfyldes af begge parter. Underskriften må ikke være mere en 4 uger gammel ved afleveringen til kommunen. Man kan også på forhånd udfylde ægteskabserklæringen på http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/vi001.pdf 


Herefter modtager man en prøvelsesattest fra kommunen, som bekræfter, at betingelserne for at blive gift er opfyldt. Denne prøvelsesattest kan tidligst udfærdiges 4 måneder før brylluppet. Når man har modtaget prøvelsesattesten sendes den til sognepræsten.


Inden samtalen med præsten kan det være en vældig god idé at finde de fire salmer, der skal synges ved vielsen. På hjemmesiden http://www.dendanskesalmebogonline.dk/ kan man finde salmer der er velegnede til vielser og man kan på siden høre melodierne og se teksterne.


Vil man gerne på forhånd orientere sig i vielsesritualet kan det findes på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/saadan-foregaar-et-bryllup/Af hensyn til muligheden for flere vielser samme dag skal man som udgangspunkt vælge enten kl. 13.00 eller kl. 15.00 (evt. kl. 11.00) til vielsen. Tidspunktet aftales med præsten.