Sognebåndsløsning

Et medlem af Folkekirken kan ved sognebåndsløsning slutte sig til en sognepræst for en anden menighed end den, hvortil medlemmet hører. Endvidere kan man blive valgbar og stemmeberettiget ved menighedsrådsvalg i det sogn, hvor præsten har sit virke. En nærmere beskrivelse af reglerne kan læses på www.km.dk
En præst er ikke forpligtet til at modtage en ansøger som sognebåndsløser, såfremt hensynet til denne findes at burde vige for afgørende hensyn til præsten eller dennes menighed. 
Ønske om sognebåndsløsning fremsættes personligt til den præst, man ønsker at løse sognebånd til.