Oplysninger fra kirkebøgerne

Hvis man måtte have behov for at få en ny fødsels-eller dåbsattest, en ny vielsesattest eller en anden attest skal man rette henvendelse til Struer kirkekontor.

Enhver kan rekvirere oplysninger om personer, der er eller ville være fyldt 110 år.
For personer, der ikke er fyldt 110 år kan følgende rekvirere oplysninger fra ministerialbøgerne:


1. En offentlig myndighed
2. Den, hvem tilførslen angår. For unge under 18 år også af forældrene
3. Begæring ifølge fuldmagt.


Slægtsforskere skal have fuldmagt fra rette vedkommende til rekvisition af attester og udskrifter.
En fuldmagt skal indeholde nøje angivelse af hvilke attester m.v., der kan rekvireres.

Der vil kunne hentes en del oplysninger via landsarkiverne, idet kontraministerialbøgerne er afleveret til landsarkiverne og er almindeligt tilgængelige, når der er gået 50 år siden, de blev udskrevet.
Døds- og begravelsesregistrene er dog tilgængelige allerede 10 år efter, de er udskrevet. Man kan endvidere se Landarkivernes tilgængelige kirkebøger på www.arkivalieronline.dk4. En advokat, der ved fremlæggelse af bevilling eller beskikkelse legitimerer sig som executores testamenti, medhjælper for skifteretten eller som beskikket til udførelse af en offentlig eller beneficeret sag. 
5. Til retlig brug. 
6. Efter særlig tilladelse fra Kirkeministeriet