Navngivning

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen enten i forbindelse med dåb eller ved meddelelse af navngivning til kirkekontoret i Struer.


Hvis barnet ikke skal døbes anmeldes barnets navn til kirkekontoret i Struer ved udfyldelse af en blanket, der forefindes på www.borger.dk under ”navne” og herefter under ”navngivning”. Denne blanket kan fremsendes elektronisk og vil så automatisk tilgå kirkekontoret i Struer.


Et barn får ved fødslen forældrenes efternavn, såfremt forældrene bærer samme efternavn. Har forældrene ikke samme efternavn, kan de vælge, om barnet skal bære faderens eller moderens efternavn. Det efternavn, der ikke vælges, kan barnet eventuelt få som mellemnavn.