Medlemskab af Folkekirken

Ønskes ændring af medlemskabsforhold rettes henvendelse til sognepræsten, der varetager udtræden af og indtræden i Folkekirken. Som medlem af Folkekirken har man visse rettigheder. Det gælder først og fremmest, at man kan få sine børn døbt i det sogn, hvor man bor. Man kan lade sine børn gå til konfirmandundervisning hos sognets præst. Man kan blive viet i sin sognekirke. Man kan opsøge sin præst for samtaler om noget der trænger sig på hos én. Og sådan kunne der nævnes flere andre ting. Hvis man melder sig ud af Folkekirken, hører disse rettigheder som udgangspunkt op. 
I det øjeblik man melder sig ud af Folkekirken, er man stadig meget velkommen til at være med ved gudstjenester og alle andre arrangementer kirken måtte stå for, selvom man ikke længere betaler kirkeskat. Og man kan stadig blive viet i en folkekirke, hvis blot én af parterne er medlem. Men er man udmeldt af Folkekirken betyder det, at man som udgangspunkt ikke kan få en præst til at medvirke ved begravelsen. Det er derfor MEGET vigtigt at man fortæller den nære familie om udmeldelsen, så det ikke kommer som en overraskelse ved en eventuel begravelse.
Optagelse eller genoptagelse som medlem af Folkekirken kan kun ske ved personlig henvendelse til sognepræsten.