Fødsel

En fødsel bliver i dag anmeldt direkte til bopælssognet af jordemoderen.
Forældre, der er gift skal derfor ikke selv anmelde fødslen. Barnet bliver automatisk registreret og forældrene får fælles forældremyndighed.
Er forældrene derimod ugifte, kan faderskab og evt. ønske om fælles forældremyndighed anmeldes til moders bopælssogn på en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel. Moderen modtager et brev fra kordegnen i Struer med nærmere vejledning om dette få dage efter fødslen. Hvis der ikke indgives en omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel, indleder statsforvaltningen en faderskabssag. Se mere på www.statsforvaltning.dk. Her vil du også kunne finde omfattende information om faderskab og forældremyndighed.
Yderligere vejledning og blanketter findes på: www.borger.dk