Dåb

Ønsker du at dit barn skal døbes kontakter du sognepræsten, og aftaler dato for dåben og dato for en samtale om dåben. Samtalen foregår normalt i hjemmet. Før samtalen skal I finde navne og adresser på 2-5 faddere. 
Det er normalt en betingelse for at få sit barn døbt i Ølby, Asp og Fousing Kirker, at forældrene enten er bosiddende i sognet eller på anden måde har en særlig tilknytning til kirken.