Regler for Kirkehuset i Asp

Brugere af huset:

  • Medarbejdere
  • Konfirmander
  • Minikonfirmander
  • Babysalmesang
  • Børnekirke
  • Menighedsråd
  • Kirkelige foreninger

 

Al planlagt brug af huset, skal noteres i en kalender, hos den husansvarlige og i en kalender i huset. Det skal fremgå hvem, det er der bruger huset. Reservation, ud over de daglige brugere, skal ske en måned før brug. Brugere af huset er ansvarlige for, at af-levere huset i samme stand, som det blev modtaget, klar til næste arrangement.

Nøgle udleveres og afleveres til Susanne.

Husansvarlig: Susanne Andersen

Tlf.: 40 35 20 91