Ansatte i Ølby-Asp-Fousing Kirker

Organist:

Jonsvein Høgagard - Ølby, Asp og Fousing kirker

 

Kirkesangere:

Maja Pedersen - Asp og Fousing kirker

Svend Aage Andersen - Ølby kirke

 

Kirkegårdsansatte/Kirketjenere:

Peter Tronhjem - Ølby kirke

Else Marie Nielsen - Asp kirke

Susanne Andersen - Fousing kirke

 

Daglig leder / Kirkegårdsleder : Preben Sigaard - Ølby, Asp og Fousing kirker

 

For yderligere kontaktoplysninger henvises til fælles telefon: 9748 7546 og mail: graver@aspkirke.dk