Sogneaftener

Christian Mejdahl
Christian Mejdahl, forhenværende formand for Folketinget

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Langhøj Sognegård

Forhenværende formand for Folketinget, Christian Mejdahl holder foredrag med emnet: "Min livsfortælling"

Han jeg tage udgangspunkt i Danmarks dåbsattest (Jellingestenen) videre over klostre og munke til Luther og reformationen i Danmark.

Det kommer til at handle om reformationens betydning for det samfund, som har udviklet sig til det, vi kender i dag.

Og så vil han føje nogle betragtninger til om de opgaver og oplevelser, han har haft som politiker set i lyset af det foregående.