Minikonfirmander

Pt er det ikke fastlagt, hvornår der er minikonfirmander. Nærmere information følger.