Børnekirken

Der er som hovedregel altid børnekirke ved kl. 10:30 gudstjenester.

Søndag den 3. februar 2008 blev den såkaldte Børnekirke indviet i forbindelse med gudstjenesten i Ølby kirke, hvor 23 børn tog vognen i brug.

Sognepræst Carsten Hoffmann fortæller, at børnefamilierne i området er gode til at tage deres børn med i kirke, og at man derfor besluttede at købe en gammel campingvogn, som kunne køres rundt imellem pastoratets tre kirker og danne ramme om børneforkyndelse og aktiviteter under præstens prædiken. Campingvognen har været en stor succes, idet der ofte har været 20-30 børn foruden et par voksne i den, så den var efterhånden ved at blive for lille til formålet. Derfor har menighedsrådet indkøbt en helt ny vogn, som er blevet indrettet til børnearbejde af frivillige fra sognene. Børnekirken er meget iøjnefaldende udsmykket og vil nok vække opsigt - særligt blandt børnene - når den står ved kirken, og når den bliver flyttet rundt mellem kirkerne.

Campingvognen som kirkerne på skift bruger til børnetræf har skiftet navn til Børnekirken. Det sker i forbindelse med at en ny vogn tages i brug.