Børnekirken

Søndag den 3. februar 2008 blev den såkaldte Børnekirke indviet i forbindelse med gudstjenesten i Ølby kirke, hvor 23 børn tog vognen i brug.

Sognepræst Carsten Hoffmann fortæller, at børnefamilierne i området er gode til at tage deres børn med i kirke, og at man derfor besluttede at købe en gammel campingvogn, som kunne køres rundt imellem pastoratets tre kirker og danne ramme om børneforkyndelse og aktiviteter under præstens prædiken. Campingvognen har været en stor succes, idet der ofte har været 20-30 børn foruden et par voksne i den, så den var efterhånden ved at blive for lille til formålet. Derfor har menighedsrådet indkøbt en helt ny vogn, som er blevet indrettet til børnearbejde af frivillige fra sognene. Børnekirken er meget iøjnefaldende udsmykket og vil nok vække opsigt - særligt blandt børnene - når den står ved kirken, og når den bliver flyttet rundt mellem kirkerne.

Campingvognen som kirkerne på skift bruger til børnetræf har skiftet navn til Børnekirken. Det sker i forbindelse med at en ny vogn tages i brug. 

 

I de senere år har der været faldende tilslutning til Børnekirken, og vi oplever efterhånden ret ofte, at der slet ikke er børn i kirken til gudstjenesterne, så lederne i Børnekirken ofte forbereder sig forgæves. Derfor har menighedsrådet besluttet at lade arbejdet med Børnekirken hvile i en periode, for at se om dette tilbud til børnene under prædikenen vil blive savnet. Indtil videre vil der derfor ikke være Børnekirke ved gudstjenesterne efter d. 1/6 - 18. Hvis det viser sig, at der fortsat er behov for Børnekirken - evt. i en anden form - kan der sættes noget i gang igen. Interesserede kan henvende sig til menighedsrådet.