Velkommen til Ølby, Asp og Fousing sogne

Gudstjenester


ArrangementerBirgitte Krøyer er ansat som ny provst i Struer Provsti

og sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Pastorat pr. 15. januar 2019.

Sognepræst Birgitte Krøyer er ved kgl. resolution af 11. december 2018 udnævnt som provst for Struer Provsti og sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Pastorat i Viborg Stift fra den 15. januar 2019.

Birgitte Krøyer kommer fra en stilling som sognepræst i Lemvig-Heldum Pastorat, Lemvig Provsti. Vi ser frem til et godt samarbejde, såvel i provsteembedet som i det nye sognepræsteembede.

 

Den 13. januar 2019 kl.15:30 vil der være indsættelsesfest for Birgitte Krøyer i Vejrum Fritidscenter. 


Fastelavn 2019

Husk at sætte kryds i kalenderen til Familietræf i Langhøj's fastelavnsfest søndag d. 3. marts. Traditionen tro bliver det med familiegudstjeneste kl.10:30 og efterfølgende pizza og tøndeslagning i Langhøj Hallen. 

Alle er meget velkomne. VI glæder os til at se jer. Nærmere info og tilmelding følger senere. 

Familietræfudvalget


Børnekirken holder pause

I de senere år har der været faldende tilslutning til Børnekirken, og vi oplever efterhånden ret ofte, at der slet ikke er børn i kirken til gudstjenesterne, så lederne i Børnekirken ofte forbereder sig forgæves. Derfor har menighedsrådet besluttet at lade arbejdet med Børnekirken hvile i en periode, for at se om dette tilbud til børnene under prædikenen vil blive savnet. Indtil videre vil der derfor ikke være Børnekirke ved gudstjenesterne efter d. 1/6 - 18. Hvis det viser sig, at der fortsat er behov for Børnekirken - evt. i en anden form - kan der sættes noget i gang igen. Interesserede kan henvende sig til menighedsrådet.