Velkommen til Ølby, Asp og Fousing sogne

Gudstjenester


ArrangementerAlting har sin tid

Provst Carsten Hoffmanns tid som sognepræst her i sognene slutter til september. Han skal fra d. 15. sep. være provst i den nordlige del af Herningområdet og bo og være præst i Vildbjerg.

Carsten fortæller mere herom på Præstens side...

 

AFSKEDSFROKOST

Søndag d. 9 september kl.12.00 afholdes en afskedsfrokost for Carsten Hoffmann og hans familie i Langhøj Hallen. Frokosten er for alle der vil benytte lejligheden til at sige farvel til Familien Hoffmann. 


Tak for jeres engagement

Det var tre forskellige menighedsråd, der for 16 år siden enstemmigt indstillede Carsten Hoffmann til stillingen som sognepræst i Ølby, Asp og Fousing sogne. 

Carsten var hurtig til at engagere sig i både arbejdet og sognene, også når det lå uden for almindelig præstegerning. Således var han både at finde på fodboldbanen og i føresædet på minilæsseren, når muligheden bød sig, om det så gjaldt omlægning af præstegårdshaven, eller når der skulle bygges ”dom”kirke i halm. 

En af Carsten mærkesager helt fra starten var børnekirken, der blev en stor succes i mange år. Denne succes skyldes uden tvivl også Lones store engagement i netop dette arbejde. På samme måde har Carsten også været med til at indføre både babysalmesang og minikonfirmander i sognene. 

Vi har oplevet Carsten som et åbent menneske, der formår at indgå i gode dialoger, samt at skabe rum omkring gudstjenesten og menigheden. Særligt oplevede vi, hvordan Carsten blev en stor hjælp til først at skabe dialog mellem de dengang 3 menighedsråd og derefter i sammenlægningen af de tre og senest i oprettelsen af det nye pastorat. 

Det er ingen hemmelighed, at vi har været glade for at have Carsten som præst i sognene. Vi har oplevet, hvordan han er blevet en del af sognenes liv, og har været glade for den gode tid sammen. 

Vi ønsker ham al held og lykke med de nye udfordringer. Ligeledes ønsker vi Guds rige velsignelse over hele familien og deres fælles tilværelse i de nye omgivelser. 


Børnekirken holder pause

I de senere år har der været faldende tilslutning til Børnekirken, og vi oplever efterhånden ret ofte, at der slet ikke er børn i kirken til gudstjenesterne, så lederne i Børnekirken ofte forbereder sig forgæves. Derfor har menighedsrådet besluttet at lade arbejdet med Børnekirken hvile i en periode, for at se om dette tilbud til børnene under prædikenen vil blive savnet. Indtil videre vil der derfor ikke være Børnekirke ved gudstjenesterne efter d. 1/6 - 18. Hvis det viser sig, at der fortsat er behov for Børnekirken - evt. i en anden form - kan der sættes noget i gang igen. Interesserede kan henvende sig til menighedsrådet.