Velkommen til Ølby, Asp og Fousing sogne

Gudstjenester


ArrangementerBørnekirken holder pause

I de senere år har der været faldende tilslutning til Børnekirken, og vi oplever efterhånden ret ofte, at der slet ikke er børn i kirken til gudstjenesterne, så lederne i Børnekirken ofte forbereder sig forgæves. Derfor har menighedsrådet besluttet at lade arbejdet med Børnekirken hvile i en periode, for at se om dette tilbud til børnene under prædikenen vil blive savnet. Indtil videre vil der derfor ikke være Børnekirke ved gudstjenesterne efter d. 1/6 - 18. Hvis det viser sig, at der fortsat er behov for Børnekirken - evt. i en anden form - kan der sættes noget i gang igen. Interesserede kan henvende sig til menighedsrådet.


Masker med mening

Hækle og strikke damerne takker af for denne gang. De 25 - 30 frivillige har produceret ca. 125 dåbsservietter, og kan nu holde en velfortjent pause. Vi oplever der er blevet taget godt i mod de små dåbsservietter. Familierne til de døbte udtrykker glæde over at få dem med efter dåben. Alle os der har været med til at fremstille dem, har nydt samværet i kirkehuset, og flere giver udtryk for at det giver både mening og glæde at sidde med den lille dåbsserviet i hænderne og lade maskerne trille.

Stor TAK til alle de frivillige hænder. Uden jer var projekt "Dåbsserviet" ikke lykkedes.

Jenny Rasmussen