Velkommen til Ølby, Asp og Fousing sogne

Gudstjenester


Arrangementer


Himmelske dage på heden 2019

Deltag i åbningsgudstjenesten på Herning Torv Kristi Himmelfartsdag den 30. maj kl. 14.00 – 15.00

(Hvis du ønsker at sidde ned, skal du selv medbringe en stol)

Menighedsrådet arrangerer buskørsel, der er afgang fra Kirkehuset kl. 12.00 og bussen kører tilbage fra Herning kl. 16.00.

Pris kr. 50,- per pers.

Tilmelding på SMS til Finn Dahl Hansen på mobil 30295164 senest 20. maj.

Læs program og bliv inspireret til nye oplevelser og viden, på
www.himmelskedage.dk
Vi håber, der er mange, der har lyst til at deltage…

Venlig hilsen
Menighedsrådet

 


Birgitte Krøyer er ansat som ny provst i Struer Provsti

og sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Pastorat pr. 15. januar 2019.

Sognepræst Birgitte Krøyer er ved kgl. resolution af 11. december 2018 udnævnt som provst for Struer Provsti og sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Pastorat i Viborg Stift fra den 15. januar 2019.

Birgitte Krøyer kommer fra en stilling som sognepræst i Lemvig-Heldum Pastorat, Lemvig Provsti. Vi ser frem til et godt samarbejde, såvel i provsteembedet som i det nye sognepræsteembede.

 

Den 13. januar 2019 kl.15:30 vil der være indsættelsesfest for Birgitte Krøyer i Vejrum Fritidscenter. 


Fastelavn 2019

Husk at sætte kryds i kalenderen til Familietræf i Langhøj's fastelavnsfest søndag d. 3. marts. Traditionen tro bliver det med familiegudstjeneste kl.10:30 og efterfølgende pizza og tøndeslagning i Langhøj Hallen. 

Alle er meget velkomne. VI glæder os til at se jer. Nærmere info og tilmelding følger senere. 

Familietræfudvalget


Børnekirken holder pause

I de senere år har der været faldende tilslutning til Børnekirken, og vi oplever efterhånden ret ofte, at der slet ikke er børn i kirken til gudstjenesterne, så lederne i Børnekirken ofte forbereder sig forgæves. Derfor har menighedsrådet besluttet at lade arbejdet med Børnekirken hvile i en periode, for at se om dette tilbud til børnene under prædikenen vil blive savnet. Indtil videre vil der derfor ikke være Børnekirke ved gudstjenesterne efter d. 1/6 - 18. Hvis det viser sig, at der fortsat er behov for Børnekirken - evt. i en anden form - kan der sættes noget i gang igen. Interesserede kan henvende sig til menighedsrådet.